Code of Conduct

Home Bedrijf Over ons Compliance Code of Conduct

Gedragscode

Voorwoord van de directie

"Een respectvolle en eerlijke behandeling vormt de basis voor samenwerking. Dit geldt zowel in ons beroeps- als in ons privéleven. En als respect en eerlijkheid worden aangevuld met een zekere mate van beleefdheid, is samenwerking gemakkelijker. Dit inzicht is niet nieuw, maar wij moeten ons er voortdurend aan herinneren en ons ervan bewust zijn, zodat deze basis principesn niet worden vergeten.


Wij van de A.S. Création groep streven ernaar deze principes toe te passen, zowel in de samenwerking binnen onze groep als in ons gedrag tegenover onze zakenpartners en tegenover personen en groepen die door onze bedrijfsactiviteiten worden beïnvloed. Dit kan alleen als wij veilig en verantwoord zaken doen en als onze partners ons kunnen vertrouwen. Dit vereist mensen die elke dag de juiste dingen doen en de juiste beslissingen nemen, in het groot en in het klein.

Deze gedragscode beschrijft onze waarden en basisprincipes volgens welke wij handelen als bedrijf, maar ook als werknemers, en is dus een weerspiegeling van onze bedrijfscultuur. Tegelijkertijd nemen wij onze verantwoordelijkheid voor mensen en onze planeet en leggen wij de basis voor ons succes op lange termijn.


Wij geloven dat ieder van ons een goed innerlijk kompas heeft en dit elke dag laat zien. In die zin moet deze Gedragscode niet worden opgevat als een berisping, maar als een documentatie en bevestiging van de richtlijnen waaraan wij ons binnen de A.S. Création groep al lang verbinden. Deze innerlijke overtuiging van de medewerkers van de A.S. Création groep vormt de basis van onze bedrijfswaarden.

De gedragscode heeft betrekking op de volgende onderwerpen

Gedrag in de zakenwereld
 • Corruptiebestrijding
 • Naleven van regels inzake exportcontrole
 • Bestrijding van witwaspraktijken
 • Antitrustwetgeving
 • Integriteit bij zakelijke relaties
Bedrijfsethiek
 • Mensenrechten, arbeids- en sociale normen
 • Duurzaamheid en milieubescherming
 • Gezondheid en veiligheid
Gedrag binnen de A.S. Création-groep
 • Vertrouwelijke bedrijfsinformatie
 • IT-beveiliging
 • Gegevensbescherming
 • Bedrijfseigendom
© 2024 A.S. Création Tapeten AG