Home Advies en hulp Behangadvies Behangtips Voorbehandeling van de ondergrond

Voorbehandeling van de ondergrond

Een professionele voorbehandeling van de ondergrond is een voorwaarde voor een probleemloos behangresultaat. Een slechte voorbehandeling kan het hele behangwerk achteraf nadelig beïnvloeden.

 

In de volgende punten zullen wij uitleggen hoe het substraat moet zijn.

 

Oud behang verwijderen
Oude coatings
Lijm- of dispersielagen
Olie- of lakverflagen
Minerale ondergronden
MAKU-Vlies
Voorbehandeling van de ondergrond
Moet oud behang voor het behangen worden verwijderd?

 

Oud behang moet voor het behangen altijd worden verwijderd. Een verlijming op bestaand behang brengt altijd het risico mee van een slecht hechtingsvermogen of naadwerk of het doorschijnen van het onderliggende behang.

 

Men kan het oude behang handmatig met water, behangoplosser, dekborstel en spatel verwijderen. Hardnekkig gehecht oud behang, dat na meerdere keren bevochtigen nog niet loslaat, perforeert met met een spijkerwals. Was- en scheurbestendig behang kan zo beter worden losgehaald. Als het behang met dispersielijm is verwerkt, helpt vaak alleen nog het machinale afstomen met een hittestomer.

 

Bepaalde wandbekleding is stripbaar. Dat betekent, dat de bovenste laag droog kan worden verwijderd en er slechts een dunne papierlaag, een zogenaamde maculatuur, achterblijft. Deze dient als ondergrond voor het nieuwe behang en er mag alleen overheen worden behangen, als deze zich vast op de ondergrond hecht.

Dit kan gecontroleerd worden door het maculatuur behang op een bepaalde plaats met water te bevochtigen en dan ca. 15 minuten te wachten. Als er dan geen bellen zijn ontstaan, kan op het aanwezige maculatuur worden behangen.

 

Wat moet ik doen als er oude lagen op de wand zitten?

Oude, niet draagkrachtige of gescheurde verf- en laklagen moeten voor het behangen worden verwijderd. Dit kan door slijpen of afkrabben gebeuren.

 

In lastige gevallen helpt het aflogen resp. het afbijten van de verfresten.

 

 

Wat moet ik doen als er lijm- of dispersielagen op de wand zitten?

 

Oude lijmverflagen moeten grondig met water worden afgewassen. Het toevoegen van behangoplosser maakt dit makkelijker.

 

Niet afwasbare dispersielagen (oftewel mengbindlagen) moeten door het inweken met water en door toevoeging van behangoplosser wellen en vervolgens worden verwijderd. Na de reiniging van de ondergrond moet deze met behangprimer op waterbasis worden verstevigd.

 

 

Wat moet ik doen als er olie- of lakverflagen resp. metalen oppervlakken op de wand zitten?

 

Deze oppervlakken bieden geen geschikte ondergrond voor behangwerk.

 

Als men deze oppervlakken toch wil behangen, moeten eerste alle klontermiddelen zoals bijv. stof, vet of vuil van het oppervlak worden verwijderd en daarop een maculatuurvlies (zoals bijv. MAKU-vlies van A.S. Création) met een dispersielijm (bijv. Metylan Ovalit T) worden verlijmd.

 

Zo kan men ook deze vlakken tot een behangbare ondergrond voorbereiden.

 

 

Welke ondergrondvoorbehandeling moet ik bij minerale ondergronden uitvoeren?

 

Draagkrachtige, minerale ondergronden (nieuw pleisterwerk) moeten met verdund behangplaksel worden voorbewerkt.

 

Eventueel kan bij dit type ondergrond, zoals bijv. betonoppervlakken, platen van gipskarton, gipsplamuur, de wand met een diepgrond worden bewerkt.

 

Eventueel moeten zanderige resp. andere sterk zuigende ondergronden met een diepgrond worden verstevigd.

 

 

 

Hoe behandel ik de ondergrond het best voor het behangen?

 

MAKU-vlies van A.S. Création zorgt voor de perfecte behangondergrond en voorkomt het openbarsten van behangnaden.

 

Verder brengt MAKU-vlies een balans in de spanning tussen ondergrond en behang en garandeert een gelijkmatige lichte ondergrond.

 

 

Moet de ondergrond voor de verwerking van vlies-/papierbehang op een speciale manier worden voorbehandeld?

Nieuwe plamuuroppervlakken moeten vanwege een nog ontbrekende zuigkracht voorbehandeld worden met plaksel (fabrieksgegevens in acht nemen).

 

 Alle andere ondergronden (beton, gipsbouwplaten, gipsvezelplaten, etc.) worden behandeld met diepgrond.

Oud behang verwijderen
Oude coatings
Lijm- of dispersielagen
Olie- of lakverflagen
Minerale ondergronden
MAKU-Vlies
Voorbehandeling van de ondergrond
© 2024 A.S. Création Tapeten AG