Ondergrondanalyse

Home Advies en hulp Behangadvies Behangtips Ondergrondanalyse

Bodemgesteldheid en -problemen

 

In welke conditie moet de ondergrond zijn?

De ondergrond voor een succesvol behangresultaat moet droog, opzuigend, gelijkmatig absorberend, schoon en glad zijn.

Bij licht behang heeft men een effen, witte ondergrond nodig.

Daarom moet de ondergrond voor het behangen met een dergelijk behang qua kleur worden geëgaliseerd.

Vochtige ondergrond

Een vochtige ondergrond is in geen geval geschikt voor het aanbrengen van behang of andere coatings.

Schimmel vormt zich zeer snel op vochtige ondergronden en kan het weefsel van het gebouw in gevaar brengen.Als u probeert te behangen op een vochtige ondergrond, zal het resultaat zijn dat de naden omhoog gaan staan en dat de hechting slecht is, vooral in de naadzone.

 

 

Hoe weet ik of de ondergrond vochtig is en wat kan ik doen?
Analyse
 • Folietest uitvoeren

als er zich condenswater achter de folie vormt, dan is de wand te vochtig

 

 • Vochtigheidsmeter

Bepaling van het exacte restvocht

Maatregel
 • Oorzaken voor de vochtigheid oplossen
 • Ondergrond laten drogen.
 • Eventueel verwarmen en ventileren
 • Controles uitvoeren

Draagkracht

Door het afbladderen van de ondergrond (pleisterwerk, emulsieverf, krijtschade) kan geen hechtend behang worden gegarandeerd.

Naden of hele panelen kunnen loskomen van de ondergrond en het uniforme totaalbeeld tenietdoen.

 

 

Hoe weet ik of de ondergrond niet draagkrachtig is en wat kan ik doen?
Analyse
 • Kras- of druktest

bij beschadiging van het oppervlak door druk is deze te zacht

 

 • Tapetest

als er oude pleisterlagen aan de tape blijven hangen, moeten deze worden verwijderd

Maatregel
 • Losse en niet-draagkrachtige vlakken verwijderen
 • Licht krijtige of zanderige pleisteroppervlakken kunnen met een behangprimer (bijv. Metylan behangprimer voor ouder pleister) worden bewerkt.

Sinterlagen

Sinterlagen zijn bindmiddellagen op het oppervlak van de ondergrond die een vaste verlijming van behang en andere wandbedekkingen verhinderen. Sinterlagen worden gekenmerkt door een lichte oppervlakteglans en een gering absorptievermogen.

 

 

Hoe weet ik of het substraat gesinterde lagen heeft?
Analyse
 • Ondergrond met een scherp voorwerp roostervormig insnijden en met water bevochtigen

als de krassen donker verkleuren, kan dit op een sinterlaag wijzen

Maatregel
 • De gesinterde lagen moeten mechanisch worden verwijderd door afslijpen

Absorptievermogen

Het absorptievermogen van de ondergrond is een beslissende factor voor het succes van het behangen. Als een ondergrond slechts in zeer geringe mate of niet meer vocht kan opnemen, is deze ongeschikt voor behangen omdat er geen hechting aan de ondergrond kan worden bereikt.
In het ergste geval vallen de behangstroken eraf.

Even problematisch is het als de ondergrond te absorberend is. Ook hier zullen zich problemen voordoen bij het behangen, omdat de pasta te snel door de ondergrond wordt opgenomen, waardoor een zeer hoge oppervlaktespanning ontstaat en de naden kunnen openbarsten.

 

 

Hoe kan ik zien of de ondergrond te zuigkrachtig/niet zuigkrachtig is?

 

Analyse
 • Bevochtigen met water

als het water van de ondergrond af druppelt, is deze niet erg zuigkrachtig; wordt het water zeer snel opgenomen, dan is de ondergrond te zuigkrachtig

Maatregel
 • bij niet zuigende ondergronden wordt de verlijming van malacatuurvlies aanbevolen
 • bij zeer zuigende ondergronden moet de wand nog een keer voorbehandeld worden

Ruwe ondergrond

Ruwe en vuile ondergronden schijnen door bij een behangwerk. Het verwerkte behang geeft daardoor na het renoveren geen mooie vlakwerking.

 

 

Hoe kan ik zien of de ondergrond niet glad resp. schoon is?
Analyse
 • met strijklicht van een zaklamp op gladheid en reinheid controleren
Maatregel
 • Ruwe ondergronden gladmaken met plamuur en vervolgens eventueel maculatuur vlies verlijmen

Alkalische ondergronden

Alkalische ondergronden, zoals nieuwe pleister of beton zijn niet geschikt voor behangen met gras-, brons- en metallic-behang. Ook bij ander behang kan het in bepaalde gevallen tot uitslagvorming leiden, die als vlekken op het behang te zien zijn.

 

 

Hoe kan ik zien of de ondergrond alkalisch is?
Analyse
 • Ondergrond met gedestilleerd water bevochtigen en met pH-papier de waarde meten

vanaf een waarde van 7,8 gaat het om een alkalische ondergrond

Maatregel
 • Ondergrond laten drogen tot een pH-waarde van 7 is bereikt
 • als alternatief kan de alkalische ondergrond tweemaal worden afgewassen met een meervoudig spoelmiddel en vervolgens met schoon water worden afgespoeld
 • daarna maculatuur vlies verlijmen

Gescheurde ondergrond

Scheuren in wanden en deklagen kunnen een behangwerk duidelijk negatief beïnvloeden.

 

 

Wat kan ik doen als de ondergrond op schimmelaantasting wijst?
Type scheuren
 • Haar- en netscheurtjes

worden zichtbaar door het bevochtigen van de ondergrond

 • Slijtage- en voegscheurtjes

lopen door de gehele pleisterlaag tot in de voegen

 • statische scheuren en rekscheuren

ontstaan door de constructie van het gebouw

Maatregel
 • Bij haar-, net-, slijtage- en voegscheuren moet maculatuur vlies worden gebruikt als scheuroverbrugging
 • Voor het saneren van statische scheuren zijn er speciale maatregelen noodzakelijk.

Schimmelaantasting

Schimmelaantasting kan ontstaan op plekken waar schimmelvoeding aanwezig is en vochtigheid optreedt.

 

 

Wat kan ik doen als de ondergrond op schimmelaantasting wijst?
Oorzaak
 • Omgevingslucht te vochtig

Schimmeloorzaken moeten vastgesteld en opgelost worden

Maatregel
 • Preventieve maatregelen, zoals het regelmatig ventileren en gecontroleerd verwarmen, leidt tot een vermindering van de vochtigheid
   

Uitslagvorming

Witte zoutvorming op het pleisteroppervlak ontstaat bijv. door een stijgende luchtvochtigheid van een beschadigde horizontale blokkering, door muren met scheuren/openingen of na waterschade.

 

 

Wat kan ik doen als de ondergrond uitslagvorming bevat?
Oorzaak
 • Slecht gedicht muurwerk of na waterschade
Maatregel
 • Er mag hier geen behangwerk worden uitgevoerd, als er geen geschikte saneringsmaatregelen zijn uitgevoerd
   
© 2024 A.S. Création Tapeten AG