FAQ

Home Duurzaamheid FAQ

Duurzaamheid bij A.S. Création - De belangrijkste vragen

A: Bedrijfsstrategie

Wat betekent duurzaamheid voor A.S. Création?

Duurzaamheid betekent voor A.S. Création verantwoordelijk zijn voor je eigen daden. Industriële bedrijven zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldwijde CO2-uitstoot, verbruiken heel veel natuurlijke grondstoffen en hebben via wereldwijde toeleveringsketens zelfs invloed op de mensenrechten in andere werelddelen. 

 

A.S. Création heeft alle aspecten geïdentificeerd die een significante impact hebben op haar belanghebbenden door middel van een interne materiaalanalyse en een onafhankelijke duurzaamheidsbeoordeling door het platform "EcoVadis". Op basis van deze analyse werden vijf "actiegebieden" gedefinieerd waarbinnen de duurzaamheidsactiviteiten van het bedrijf plaatsvinden:
 

 

1.    Veilige producten
2.    Gebruik van grondstoffen en klimaatrelevante emissies
3.    Werkomstandigheden en bevordering van jong talent
4.    Compliance en bedrijfsethiek
5.    Economisch succes

 

Binnen deze actiegebieden zijn er tal van onderdelen die in het kader van de duurzaamheidscampagne „GREEN STEPS“ stap voor stap verbeterd moeten worden.
Wij beschouwen deze taak als een continu verbeteringsproces. 

Welk doel heeft het bedrijf concreet?

In het kader van onze duurzaamheidsstrategie stellen wij ons binnen onze actiegebieden zowel kwalitatieve als kwantitatieve doelen. Hieronder worden de momenteel belangrijkste doelstellingen vermeld. Deze doelstellingen resulteren in talrijke subdoelstellingen en maatregelen die allemaal niet afzonderlijk kunnen worden vermeld. 

 

In het gedeelte gebruik van grondstoffen en klimaatrelevante emissies staat het doel om de CO2-uitstoot te verlagen op de eerste plaats. Concreet moet de CO2-intensiteit per geproduceerd behangpapier met 30,6% worden verminderd van 5,65 kg CO2e  per Europese rol in 2020 tot 3,92 kg CO2e per Europese rol in 2030. 

 

Op het gebied van productveiligheid is de voortdurende uitbreiding van het productassortiment, dat ons duurzaamheidslabel "d'eco" draagt, een belangrijk doel. Ook het productportfolio zal geleidelijk aan duurzamer worden.
 

Een doel dat alle afdelingen van het bedrijf aangaat, is het verbeteren van de EcoVadis-rating. EcoVadis is een gerenommeerd, onafhankelijk bedrijf dat een analyse uitvoert van de prestaties van bedrijven op het gebied van duurzaamheid voor wat betreft milieu, mensenrechten, ethiek en inkoop.

 

Na het behalen van de bronzen status voor onze inzet in 2021 en 2022, zijn we er trots op dat we in 2023 de zilveren status hebben behaald. Onze prestaties plaatsen ons in de top 25% van alle beoordeelde bedrijven in de papierverwerkende industrie.

 

EcoVadis zal vanaf 2024 een nieuw beoordelingssysteem hebben. Vanaf 1 januari 2024 zal alleen de top 35% van de bedrijven (65e percentiel of hoger) de bronzen status toegekend krijgen. De zilveren status zal in 2024 worden toegekend aan de beste 15% van de bedrijven (85e percentiel of hoger), wat betekent dat A.S. Création zijn rating in 2024 aanzienlijk zal moeten verbeteren om de zilveren status die het in 2023 behaalde te behouden. Een sprong van ten minste 7% van de huidige 78e percentielplaats naar de 85e percentielplaats of hoger is een uitdagend doel dat A.S. Création zichzelf heeft gesteld voor 2024.

Welke maatregelen zijn er gepland voor de korte, middellange en lange termijn?

Hoewel onze strategie en onze missie "GREEN STEPS" een duidelijk pad uitstippelen, staan we nog maar aan het begin van onze reis. Nog niet alle maatregelen zijn gedefinieerd en voor sommige uitdagingen zijn er nog geen kant-en-klare oplossingen. De volgende voorbeelden zijn echter bedoeld om een eerste beeld te geven van welke concrete projecten al gepland zijn.

 

Wat onze klimaatdoelstelling betreft, hebben we talrijke mogelijkheden geïdentificeerd om onze uitstoot te verminderen. De focus ligt hier op de grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van behangpapier, aangezien ongeveer 90% van de CO2-uitstoot die wij veroorzaken kan worden toegeschreven aan de goederen die door A.S. worden ingekocht. Productie, logistiek en afvalverwerking. Hier zijn al projecten met onze leveranciers aan de gang. Andere projecten gaan binnenkort van start.  
 

Op de middellange termijn zullen we onze communicatie over duurzaamheid verder uitbouwen. Wij willen onze zakelijke partners en klanten mee nemen op onze duurzaamheidsmissie en ze daarbij betrekken. We zijn ervan overtuigd dat de transformatie naar een duurzaam economisch systeem alleen samen kan worden volbracht. Daarom heeft onze communicatiestrategie een belangrijke functie binnen de GREEN STEPS.

 

Om op een volledig duurzame manier te produceren zullen we op de lange termijn ook ons energiesysteem en onze productieprocessen duurzamer moeten maken. De eerste onderzoeken over dit thema zijn al aan de gang en tonen aan dat dit een zeer complexe kwestie is met veel uitdagingen en onzekerheden.
 

Doet A.S. Création aan greenwashing?

Neen. We zijn er veel meer van overtuigd dat het onderwerp duurzaamheid op een eerlijke, transparante en op feiten gebaseerde manier moet worden ingevuld en dat we er op dezelfde manier over moeten rapporteren. Daarom hebben we eerst talloze gesprekken gevoerd, advies ingewonnen, analyses uitgevoerd en gegevens verzameld om uiteindelijk naar buiten te treden met een robuuste en, in de breedste zin van het woord, "duurzame" strategie, die we hebben samengevat in onze GREEN STEPS missieverklaring. Ons duurzaamheidsbeheer is daarom gebaseerd op gegevens.

 

Alle maatregelen die we nemen, zijn gebaseerd op een voorafgaande beoordeling van hun impact. Hier is de CO2-uitstoot de belangrijke indicator.

 

Al onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid vatten we sinds 2017 samen in ons duurzaamheidsbericht. Het duurzaamheidsverslag 2022 is beoordeeld door een onafhankelijk accountantsbureau. Zo kan de lezer er zeker van zijn dat de verklaringen en gegevens in het bericht correct zijn. De controle van het bericht wordt voortaan elk jaar uitgevoerd.

Wat is het verschil tussen ”Green Steps” en ”d’eco”?

GREEN STEPS is de duurzaamheidsmissie van het bedrijf. GREEN STEPS bundelt alle doelen, maatregelen en communicatie over duurzaamheid op bedrijfsniveau. 

"d’eco" is een door A.S. Création ontwikkeld productlabel. Het doel hiervan is om kopers met een groot bewustzijn van duurzaamheid een eenvoudige leidraad te bieden bij het kopen van hun volgende behang. Bovendien dient het voor ons als een interne stimulans om het aandeel van ons productassortiment dat voldoet aan de duurzaamheidscriteria van het d'eco-zegel voortdurend te vergroten.
 

 

B: Product en verpakking

Hoe gevaarlijk zijn de stoffen in een pvc-behang?

Pvc-behang houdt geen gevaar in voor de gebruiker.

 

Bei A.S. Création is de onschadelijkheid van de gebruikte grondstoffen en chemicaliën dan ook van het grootste belang. Er worden geen stoffen gebruikt die door de Europese Commissie zijn geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid en die zijn opgenomen in regelgevingen zoals REACH. Pvc staat in geen van deze EU-lijsten.

 

Bovendien wordt pvc, het plastic dat we gebruiken voor de productie van behang, nog altijd gebruikt in medische producten zoals bloedzakjes en buisjes, onder andere vanwege de zeer goede producteigenschappen. Dit toont aan dat pvc geen algemeen gevaar vormt, zelfs niet in ons behang.
 

Om de productie van veilige producten voor onze klanten te garanderen, wordt ons behang voortdurend getest op basis van de eisen van de nationale en internationale wetgeving en andere optionele normen. De consequente naleving van deze normen en wetten wordt regelmatig bekrachtigd door geaccrediteerde testinstituten. A.S. Création biedt de klanten dus een product dat ook gebruikt kan worden voor wanddecoratie in delicate woonruimtes.

 

Een voorbeeld van de onschadelijkheid van de producten is een test uitgevoerd door het instituut "Gemaco". Hier is aangetoond dat ons behang zelfs aan de standaarden voor kinderspeelgoed en babyartikelen voldoet (verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XVII, punt 52).
 

Zitten er oplosmiddelen in behang?

Bij de fabricatie van bepaalde behangsoorten worden mogelijk organische oplosmiddelen gebruikt.

 

Organische oplosmiddelen zijn vluchtige verbindingen die andere stoffen (bijv. verf, lijm) oplossen of verdunnen zonder ze chemisch te veranderen. Er zijn talloze soorten organische oplosmiddelen. Het gaat vaak om koolwaterstoffen, alcoholen of andere stofklassen zoals aldehyden, ketonen of esters.  
 


 

De oplosmiddelen die worden gebruikt bij de productie van behang verdampen bijna volledig tijdens het fabricageproces. Omdat we onze producten regelmatig laten testen door onafhankelijke testlaboratoria, garanderen we dat de wettelijke grenswaarden voor organische oplosmiddelen worden nagekomen, zodat onze producten geen gevaar opleveren, bijvoorbeeld door de zogenaamde VOC-emissies.

Welk materiaal wordt gebruikt voor de productie van PVC-vrij behang met fijne structuur?

bijv. uit de collectie "Natuurlijk leven

 

In een onderzoeks- en ontwikkelingssamenwerking met een leverancier van het bedrijf werd een speciale structuurcoating op waterbasis ontwikkeld die de typische eigenschappen van compact vinylbehang met PVC kan produceren.

 

Het is nog steeds een synthetisch materiaal. Deze kunststof kan echter op onze machines worden gebruikt zonder de hulp van organische oplosmiddelen en conventionele weekmakers. 

 

Met deze innovatie willen we de duurzaamheid van onze producten verder verbeteren. In de toekomst zullen we met dezelfde intensiteit blijven werken aan innovatieve materialen en productietechnieken.

Is een ingrijpende overstap van kunststof wenselijk?

Een fundamentele overstap weg van kunststoffen is een complexe kwestie en er zijn zowel voor- als nadelen die overwogen moeten worden.

 

Een voordeel van kunststoffen is hun veelzijdigheid en duurzaamheid. Behang met een plastic coating is bijvoorbeeld bijzonder slagvast, spatbestendig en veegbaar, zodat het zelfs in natte ruimtes kan worden gebruikt. Het gebruik van kunststoffen gaat echter vaak gepaard met milieuproblemen, zoals de hoge energie-input voor de productie. Bovendien worden de meeste kunststoffen tegenwoordig nog steeds geproduceerd op basis van fossiele ruwe olie. 

 

Er zijn al alternatieve materialen die gebruikt zouden kunnen worden, zoals biologisch afbreekbare of biogebaseerde, niet-fossiele kunststoffen en materialen gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals hout of bamboe. Er zijn op dit moment echter nog enkele nadelen verbonden aan het gebruik van alternatieve materialen. Vaak hebben deze slechtere technische eigenschappen dan synthetische kunststoffen en ze zijn ook vele malen duurder. De productie van sommige biogebaseerde kunststoffen komt ook in conflict met gebieden waar voedsel wordt verbouwd.
 

Op dit moment kunnen we nog niet beoordelen of het verstandig is om bij de productie van behang fundamenteel af te stappen van kunststoffen. In ieder geval is het verstandig en belangrijk om alternatieve materialen te vinden die vanuit ecologisch oogpunt duurzaam zijn en de vereiste technische eigenschappen bieden. Bovendien moeten de materialen economisch gezien competitief zijn, zodat het duurzamere product een reële optie is voor de koper. Onderzoeken tonen aan dat zonder deze economische voorwaarden duurzamere producten geen ingang vinden.

 

Op dit moment is er geen technisch alternatief voor een synthetisch kunststof dat voor ons volledig aan de bovengenoemde criteria voldoet en een overstap mogelijk zou maken.
 

Worden er bij de productie van behang door A.S. Création natuurlijke materialen gebruikt?

Ja. We gebruiken bijvoorbeeld natuurlijk krijt als vulmiddel bij de productie van ons behang en ons papier en onze vliesdoeken worden uitsluitend gemaakt van FSC-gecertificeerde houtpulpvezels die afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bosgebieden.

 

Maar we gebruiken niet alleen natuurlijke materialen. 

Voor veel andere ingrediënten die in het product worden gebruikt, zijn er nog geen natuurlijke materialen beschikbaar die de vereiste technische eigenschappen hebben. Sommige natuurlijke materialen hebben ook het vervelende nadeel dat ze van zichzelf sterke kleurcomponenten hebben. Dit is problematisch voor een visueel veeleisend product als behangpapier, omdat de kleuren hier precies bij elkaar moeten passen. Daarom is het vandaag de dag vaak nog niet mogelijk om veel natuurlijke grondstoffen te gebruiken in het industriële productieproces. 

Waarom wordt het behang in kunststof folie verpakt?

De folie dient vooral als transportbescherming voor het behangpapier. Deze beschermt de goederen tegen beschadiging en vervuiling. In de detailhandel dient de transparante folie ook om de integriteit van de goederen te garanderen, zelfs als ze meerdere keren door talloze klanten worden bekeken en uit het schap worden gehaald. Op deze manier krijgt de uiteindelijke koper altijd een perfect product. 

Aangezien de productverpakking in de prullenbak belandt, willen we dat de impact op het milieu zo klein mogelijk is. Daarom zijn onze krimpfolies niet alleen 100% recycleerbaar, maar zijn ze zelf gemaakt van 40% gerecycled kunststof. Een hoger aandeel met dezelfde kwaliteit en functionaliteit is vandaag de dag nog steeds moeilijk te bereiken. Maar we werken met onze leveranciers samen om verdere verbeteringen aan te brengen.

C: Klimaatbescherming

Wanneer wordt A.S. een klimaatneutraal bedrijf?

De ecologische voetafdruk van A.S. Création Tapeten AG voor het jaar 2023 is als volgt:

 

  2023 to CO²e Onderverdeling
  Scope 1 (verwarming, koeling, wagenpark) 6.043 10,8 %
  Scope 2 (elektriciteit) 0 0,0 %
  Scope 3 (aangekochte goederen, logistiek, verwijdering enz.)) 50.025 89,2 %
  Totale uitstoot
(daarvan locatiegebonden emissies)
56.068
(8.973)
 
100,0 %
(16,0 %)
 

 

De ecologische voetafdruk van A.S. vertoont de typische structuur van een productiebedrijf, waar verreweg het grootste deel van de CO2-uitstoot kan worden toegeschreven aan de ingekochte goederen (met name de gebruikte grondstoffen), logistiek en afvalverwerking (de zogenaamde Scope 3-emissies). Bei A.S. Création is dat ongeveer 90%. 

 

De zogenaamde locatiegebonden emissies, d.w.z. emissies die rechtstreeks verband houden met productie, administratie en distributie, vertegenwoordigen slechts ongeveer 14% van de totale emissies. Dit zijn de totale Scope 1- en Scope 2-emissies, evenals bepaalde componenten uit Scope 3, zoals bedrijfsafval en upstream emissies van ingekochte energie.
 

 

 

 

Een bedrijf wordt meestal ”klimaatneutraal”“ genoemd wanneer het geen locatiegebonden emissies veroorzaakt of de locatiegebonden emissies door een zog. ”CO2-compensatie” worden gecompenseerd. Dit gebeurt door maatregelen zoals bosaanleg, waarmee een bepaalde hoeveelheid CO2 kan worden gebonden, d.w.z. uit de atmosfeer kan worden verwijderd. Dit leidt tot een ”koolstofneutrale balans” of ”Net Zero”. De doelstelling van klimaatneutraliteit (in termen van locatiegebonden uitstoot) zou daarom overeenkomen met een vermindering van onze totale uitstoot van ongeveer 14%.

 

Het doel dat A.S. Création zich heeft gesteld is veel ambitieuzer. Wij willen onze totale uitstoot per behangrol tegen 2030 met ongeveer 31% verminderen ten opzichte van 2020. Deze verminderingsdoelstelling overtreft zelfs de wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

 

Voor A.S. Création geldt het principe "vermijden, verminderen, compenseren". Dit betekent dat bedrijven eerst alle (interne) maatregelen moeten treffen om hun CO2-uitstoot te verminderen voordat de resterende uitstoot wordt gecompenseerd via CO2-certificaten. Daarom ligt onze focus in de huidige fase op de projecten waarmee we onze totale uitstoot verminderen. 
 


 

D: Afval / Circulaire economie

Mag behang in de prullenbak worden gegooid?

Nee, behangpapier moet bij het restafval.

 

Om een kleurrijk, gestructureerd oppervlak te kunnen leveren en tegelijkertijd een behang dat gemakkelijk te verwerken is, moeten we kunststof (voorkant) en papier (achterkant) op elkaar lijmen. Deze verlijming moet sterk zijn, zodat het behang zelfs na jaren nog stabiel en stevig is.
 

Als gevolg hiervan moet behang aan het einde van de levenscyclus bij het restafval omdat de twee kanten niet meer van elkaar te scheiden zijn zonder speciale technologie. Omdat het momenteel om deze reden niet mogelijk is om behang te recyclen, streven we ernaar om de CO2-voetafdruk van het product zo laag mogelijk te houden.

Wanneer wordt behang recyclebaar?

Het recycleren van behangpapier via de openbare afvalverwerkingsdiensten is een grote uitdaging die voorlopig nog niet is overwonnen.

 

Producten in de technische of zelfs in de biologische cyclus houden (cradle-to-cradle) is elementair om op de lange termijn een holistische, duurzame levensstijl te bereiken. 
 

Als fabrikant hebben we technische manieren ontwikkeld om (ons interne) behangafval te recyclen. We hebben onderzoeksprojecten opgezet met lokale universiteiten en de kunststofindustrie en zijn samen met onze afvalverwerkingsbedrijven voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om behang te recyclen. Vorig jaar konden we meer dan 90% van ons interne behangafval technisch recyclen. Bij dit proces komen de goederen grotendeels in een downcyclingproces terecht.

 

We zijn al bezig met het onderzoeken van oplossingen om ten minste enkele productgroepen te kunnen recyclen via de afvoerkanalen die toegankelijk zijn voor de eindgebruiker, zoals de prullenbak.
 

© 2024 A.S. Création Tapeten AG