Compliance

Home Bedrijf Over ons Compliance

Compliance

Het begrip compliance beschrijft in wezen de naleving van regels in de vorm van wet en wetgeving en heeft dus een gelaagd effect op de meest uiteenlopende aspecten van de onderneming.

 

Met onze gedragscode stellen wij gedragsprincipes vast voor de directie, het nationale management en de medewerkers van de groep. Verdere richtlijnen en instructies worden door de gespecialiseerde afdelingen via het interne intranet van de onderneming aan alle werknemers van het bedrijf ter beschikking gesteld.

 

Wij gebruiken interne controlemechanismen om ervoor te zorgen dat wetsovertredingen worden voorkomen of in een vroeg stadium worden ontdekt. Een beschrijving van de interne controlemechanismen vindt u in onze conformiteitsverklaring.

 

*(alleen in het Duits of Engels)


Met ons digitale klokkenluidersysteem creëren wij een gemakkelijk toegankelijk proces voor meldingen door zowel medewerkers van het bedrijf als derden over wetsovertredingen in verband met de A.S. Création-groep.

Gedragscode

"Een respectvolle en eerlijke interactie vormt de basis voor samenwerking. Dat geldt zowel voor ons beroepsleven als ons privéleven.
En als respect en eerlijkheid worden aangevuld met een zekere mate van beleefdheid, is het gemakkelijker om samen te werken.
 Dit besef is niet nieuw, maar we moeten onszelf eraan blijven herinneren en ervan bewust maken, zodat deze basisprincipes niet worden vergeten....."

 

[Translate to Niederländisch:] Junge Frau mit leichter unschärfe - Tapetenwand im Vordergrund

Digitaal Klokkenluidersysteem

Ons klokkenluidersysteem is een eenvoudige manier voor u om de aandacht te vestigen op mogelijke schendingen. Er wordt op toegezien dat uw persoon en uw rapport vertrouwelijk worden behandeld.

 

CONTACT

Heb je vragen?

Stuur ons een e-mail: contact@as-creation.de

Uw contactpersoon: Christine Jülich

We horen graag van u.

© 2024 A.S. Création Tapeten AG