Digitaal Klokkenluidersysteem

Home Bedrijf Over ons Compliance Digitaal Klokkenluidersysteem

Digitaal Klokkenluidersysteem

Het naleven van wetten, regels en interne reglementen is een vanzelfsprekendheid binnen de A.S. Création Groep. Alleen als regels en normen worden nageleefd, kunnen wij schade aan ons bedrijf, onze werknemers en onze zakenpartners voorkomen. Gebrekkige procedures en wangedrag moeten derhalve in een vroeg stadium worden ontdekt, aangepakt en onverwijld verholpen.

Dit vereist de aandacht van alle betrokkenen en de bereidheid om op mogelijke schendingen te wijzen als er concrete aanwijzingen zijn.

Ons klokkenluidersysteem is een eenvoudige manier voor u om de aandacht te vestigen op mogelijke schendingen. Er wordt op toegezien dat uw persoon en uw rapport vertrouwelijk worden behandeld.

 

 

Op de pagina van het klokkenluidersysteem kunt u kiezen tussen de talen Duits, Engels, Frans, Nederlands en Russisch via de taalkeuzefunctie rechtsboven.

© 2024 A.S. Création Tapeten AG