Ontstaan van trends

Home Inspiratie & Trends Ontstaan van trends

Er bestaat geen eenduidig antwoord op deze vraag. Vaak ontstaan trends op straat, in subculturen of in bepaalde milieus. Soms beginnen trendsetters zoals popsterren, filmsterren of andere beroemdheden een trend door hun stijl. En dan zijn er nog de trendscouts die wereldwijd op zoek zijn naar spannende patronen, vormen en motieven. Maar een voorwaarde blijft altijd ongewijzigd:

Als een fenomeen een echte trend wil worden, moet het door de massa worden aanvaard en gewaardeerd.

 

En dat voor meerdere jaren en niet slechts voor één seizoen, want anders zou het slechts een modeverschijnsel zijn.

 

Hiervoor werken vaak verschillende factoren samen. Overheersende stemmingen, stromingen en gedragspatronen in de samenleving spelen echter bijna altijd een rol, zogenaamde megatrends zoals individualisering, globalisering, digitalisering of een verlangen naar natuur en duurzaamheid.

© 2024 A.S. Création Tapeten AG